Ytterligare en miss

Jag vill börja med att skriva att vi inte riktar något särskilt agg mot någon person, utan på situationen i stort. Anledningen till att jag skriver detta är för att ni som är i uppstartsfasen av husbygge ska bli påminda om att man måste vara otroligt petig och tjatig för att missar ska undvikas.Nu börjar vi nästan bli lite irriterade på missar som uppstått. Följande har nu alltså inte blivit ordentligt utfört:- Stenkistan som vi hade beställt blev ej anlagd och vattnet kopplades istället på kommunens dagvattenavledning trots att detta var beställt.- Sprickor i båda plattorna. Vi skulle tydligen ha överseende då det var långt för markentrepenaden att åka?!- De gjöt en brunn i garaget trots att vi ej beställt någon, vilket blev en extra kostnad för oss.- Vi hade specifikt sagt ett flertal gånger att elen ska dras ut till garaget. Men ingen el är utdragen.- Inget fiber är indraget i huset. Mediacentralen blir ju ganska värdelös utan detta.En stor suck från oss som faktiskt blir skapligt irriterade på detta. Trots att det mesta gått att lösa på ett okej sätt så blir det ändå irritationsmoment. Elen och fibret är fortfarande ej bestämt hur det ska lösas..

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.