Sätter upp hängrännor och förbereder för takpannor