Bygglovsprocessen

Vi skickade in vårt bygglov i början av juni och det blev beviljat i början av oktober.Anledningen till att det tog lite längre tid än planerat berodde dels på att det var semestertider, plus att vi behövde komplettera med en del uppgifter. Jag har listat de största kompletteringarna nedan.Uppgifterna vi fick komplettera med är mestadels specifika för just vår tomt och hus men det

tips

jag har till er som är i bygglovsprocessen är att kontrollera er huvudritning innan ni skickar in den så att ni inte har några delar som är "streckade". Anledningen till att de är streckade är att de inte ingår i Myresjöhus åtagande att leverera. I vårt fall gällde detta två saker; vår öppna spis på övervåningen och pentryt på nedervåningen.För oss var dessa "streckade" i vår huvudritning och det innebar att vi fick komplettera med två nya handlingar vid två olika tillfällen för öppen spis och pentry vilket tar onödig handläggningstid.

Komplettering 1

- Delar av vår tomt ligger på "prickmark", d.v.s mark som ej får bebyggas. Från början låg för stor del av både en balkong, ett liten del av hörnet på garaget och en del av hörnet utbyggnaden på huset framtill på "prickmark".Vi löste detta genom att flytta huset 1 meter mot gatan. Då ligger endast en del av den högra balkongen kvar på "prickmark".Huset kommer "lite" för nära gatan än vad vi önskar men vi anser att vi har mer nytta av större utrymme på tomten söderut än vid entrén där man aldrig är ändå.

Komplettering 2 & 3 -

 På vår tomt är det egentligen tänkt att man bygger ett sluttningshus men vi bygger ett tvåplanshus vilket gör att det blir en utmaning att få till tomten söderut mot havet.Vi har fått komplettera denna del av ritningen vid två tillfällen i bygglovsprocessen.Första gången hade huvudritaren på Myresjöhus ritat in för skarpa terasseringar framtill och vi fick komplettera huvudritningen - man får inte ha för höga höjdskillnader utan att sätta en stödmur med staket.Andra gången vi fick komplettera var att vår handläggare krävde att vi tog med stödmurar fram till i slutet av tomten, dessa är bygglovspliktiga på prickmark.Vi behövde även komplettera med stödmurar på vänster sida om huset då vår granne har sluttnings hus.När detta äntligen var klart fick vi vänta i ytterligare 2 veckor på att våra grannar inte hade några invändningar på något.Under tiden vi inväntade på grannarnas eventuella åsikter pågick det en diskussion med vår handläggare på kommunen att huset låg för högt i förhållande till gatan vilket i slutändan berodde på att vår handläggare på Stenungsunds kommun hade fel situationsplan och vi hade rätt så det behövde vi inte komplettera med vilket var sköntTill slut var äntligen allt klart och vi fick bygglovet godkänt i början av oktober!

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.