Geoteknisk undersökning

Januari 2018Vår erfarna KA gav oss tips på en duktig geotekniker och inom loppet av en vecka från tekniskt samråd var den geotekniska undersökningen genomförd. Geoteknikern gjorde två provgropar.Undersökningen gav det svar vi hoppats på. Det är bra mark att bygga på.Dessutom visade undersökningen, till vår glädje, att det inte är någon tjäle i marken. Snön har isolerat bra och de var noga med att lägga igen provgroparna och bädda in marken i snö igen för att inte orsaka tjäle.

En provgrop.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.