Tidspress och trubbel

Just för stunden känner vi oss väldigt stressade. Bygget har kommit igång alldeles för tajt in på husleveransen och vi behöver få tillåtelse av kommunen att ändra sockelhöjd och "räta upp" huset på situationsplanen. Om vi ställer huset på angiven sockelhöjd enligt bygglov kommer vi dels att få gräva ner huset men framförallt så kommer panelen för nära marken (risk för att fukt kryper upp). Vidare kommer ju huset att upplevas som att det står snett.I samband med att Myresjöhus duktiga ritare gjort denna justering så visar det också sig att de inte har en uppdaterad situationsplan och att avståndet mellan hus och garage som ska vara fem meter, bara kommer att bli tre meter och det anses inte optimalt.Precis som utlovat har vi fått hjälp med exakt placering av hus och garage vid byggstart men som det ser ut nu så kommer den hjälpen alldeles för sent. Konsekvensen kan bli att vi inte får önskad placering av vårt hus och Myresjöhus levererar ett hus och garage som står snett och för tätt.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.