Beställ katalog

Vad är pantbrev?

När du lånar pengar av banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, alltså som säkerhet för lånet. Det görs en inteckning, och oftast hjälper din bank dig att ansöka om detta hos Lantmäteriet. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Nuförtiden är pantbreven dock oftast digitala, så det är inga fysiska brev det handlar om.

Varför behövs pantbrev?

Pantbrevet är ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. Det innebär att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet.

Pantbrev följer fastigheten

Ett pantbrev hör alltid till fastigheten och tas därför över av den nya ägaren när huset säljs. Om du ska köpa ett hus på begagnatmarknaden behöver du därför ta reda på storleken på befintliga pantbrev, för om den är mindre än det belopp du vill låna behöver du ansöka om inteckning för att få ut ytterligare pantbrev. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas.

Kostnad för pantbrev

Kostnaden för att ta ut nya pantbrev, som kallas för stämpelskatt, är 2% av summan på pantbrevet, plus 375 kronor i expeditionsavgift och eventuella administrativa avgifter.

Vanliga frågor om pantbrev

Om du köper en fastighet och säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas.

Om du bygger ett nytt hus finns ju inga befintliga pantbrev, så då behöver du betala 2% av summan på pantbrevet, plus expeditionsavgift och eventuella administrativa avgifter. Säg att du lånar fyra miljoner kronor, då behöver du ta ut pantbrev på samma belopp. Då behöver du betala 4 000 000 x 2% = 80 000, plus expeditionsavgift och eventuella administrativa avgifter.

När du har betalat tillbaka hela ditt lån får du tillbaka pantbreven från banken. Det innebär att du kan använda pantbreven till nya krediter, om du till exempel vill höja ditt bolån.

Pantbreven är knutna till fastigheten. Om du säljer huset tas därför pantbreven över av den nya ägaren, som använder dem till sina lån.

Magnus Nolbeck Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.