Installera solceller och slipp oron för elpriser

Trodde du att du visste allt om hur solenergi för hemmabruk fungerar? Tänk om. På bara några år har det mesta förändrats, och det finns pengar att tjäna.

När de första solpanelerna kom ut på marknaden handlade principen om att värma vatten till en stor ackumulatortank. Varmvattnet i tanken försåg sedan det egna huset med värme i elementen och varmvatten i kranarna. Detta system kallas för solvärme eller termisk solenergi. Problemet med systemet var att tusentals villor runt om i landet samlade på sig massor av värme under sommaren – en årstid då vi inte behöver värma upp våra hus. Värmen gick sedan till spillo eftersom den inte gick att spara till den betydligt kallare vintersäsongen. Solvärmesystemen blev därför ganska kortlivade på den svenska marknaden.

LIKA MÅNGA SOLTIMMAR SOM CENTRALEUROPA

I dag har systemen vidareutvecklats och nu är det istället solel som gäller. Samtidigt har det också blivit dags att avliva myten om det kalla och mörka Sverige. Vi har faktiskt lika många soltimmar som villaägarna nere i Centraleuropa. Och med solel öppnar sig helt nya möjligheter upp för villaägaren. Utåt sett ser det mesta ut som tidigare. Solel kräver fortfarande solpaneler på taket, men istället för att värma vatten producerar de elektricitet som kan användas direkt i den egna villan. Överskottet som inte används i hemmet kan skickas vidare ut på elnätet där elektriciteten köps upp av elnätsägare, för att användas av grannar eller andra elkonsumenter. Systemet kräver inte heller någon platskrävande ackumulatortank med pumpstyrning.

BRA INVESTERING

Med solel i hemmet blir du alltså din egen och kvarterets elproducent. Elektriciteten du producerar är både bättre för miljön jämfört många andra alternativ som brunkol och kärn- kraftverken med dess farliga avfall. Men det är också en bra investering. Cirka 50- 70% behålls i huset som ”mindre köpt el” och den resterande delen säljs ut på nätet. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen du får, men oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. Solel är självklart beroende av vädret, men ger oftast ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har. Och du slipper oroa dig för ett stigande elpris. 

LÄGRE INSTALLATIONSKOSTNADER

Tyskland och Danmark är de europeiska länder som varit först ute med system för solel, tack vare dyra elpriser på inhemska marknader. Här är det vanligt att villorna producerar egen el med hjälp av solpaneler på taket och säljer överskottet till elnätsägare. I takt med att Danmark och Tyskland har drivit på utvecklingen har produktionen av solelsystem också rationaliserats. Kostnaden för att installera ett system är i dag en helt annan än bara för några år sedan.

Nu anser även regeringen att Sverige behöver mer energi från solen, och därför finns det olika stöd till dig som vill satsa. Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Energimyndigheten har ansvaret att fördela pengarna till länsstyrelserna i landet, där stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är maximalt 30 procent till företag och privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. 

SKATTEREDUKTION 

Du kan även få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Reduktionen du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året. Mer information om vilka regler och avtal som gäller hittar du på Skatteverkets och Energimyndighetens webbplatser.

SOLEL OCH VÄRMEPUMP

Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller. Pay-off tiden är vanligen nio till elva år, efter bidrag. Den förväntade livslängden på systemet är uppskattningsvis 30-35 år.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?