Förhöjt väggliv

Hus med förhöjt väggliv är populära i vissa regioner, som kustsamhällen eller på landsbygden. Ofta ska de smälta in i omgivande kulturbebyggelse.

Förhöjt väggliv tar vara på traditioner

Vad är ett förhöjt väggliv? Det är inte så konstigt som det låter. Husen nedan är ritade med förhöjda väggar, vilket ger mer rymd och högre snedtak på övervåningen. Vissa detaljplaner kräver den här typen av hus, och ofta handlar det om att de ska smälta in i kulturbebyggelse i området.

Vår tanke har varit att ha en förankring i traditionen både när det gäller formspråk och proportioner - men att anpassa planlösningen efter det moderna sättet att leva.

Dela detta